Menu Sluiten

Waarom is woedebeheersing belangrijk?

Waarom is woedebeheersing belangrijk?Waarom is woedebeheersing belangrijk? Het feit dat je op deze website aan het surfen bent, betekent dat je worstelt met woedebeheersing. Of dat iemand in je omgeving ermee worstelt. Dat kan verregaande gevolgen hebben. We zetten één en ander op een rijtje.

Waarom is woedebeheersing belangrijk?

We zagen in de definitie van woede dat woedeaanvallen zich altijd richten tegen iemand. Het is een beschermingsmechanisme dat zich richt tegen de vermeende aanvaller. Die vechtreacties tegen je “tegenstander” zijn ethisch niet correct: je valt de persoon aan op basis van een beeld dat je van hem hebt dat niet strookt met de werkelijkheid. Je slachtoffers zijn doorgaans mensen die zeer dichtbij je staan en die je net het meeste koestert:

  1. Je partner. Je partner is het meest frequente slachtoffer van je woedeaanvallen. De remmingen die er bijvoorbeeld op de werkvloer zijn, vallen soms weg in de privésfeer.
  2. Je kinderen. Als je wilt dat je kinderen niet schreeuwen in huis, zal je ook zelf je woede moeten leren te beheersen. Zo is er sprake van wederzijds respect. Als ouder ben je immers een rolmodel: kinderen nemen je slechte gewoontes over. Het gaat echter verder dan dat. Op deze pagina leer je hoe woede tot stand komt. Er wordt o.a. uitgelegd dat woedeaanvallen tot stand komen door slechte ervaringen of trauma’s uit je verleden. Een vaderfiguur of moederfiguur die in woede uitvalt tegen kinderen: dat is een zeer belangrijke voedingsbodem om je kinderen later diezelfde drift mee te geven. Dat wil je toch niet als ouder?
  3. Je vriendenkring: je wilt toch niet in je vriendenkring bekend staan als “die sympathieke kerel, maar met dat korte lontje”? Mogelijk nuttig je samen met je vrienden soms eens alcohol, wat je remmingen wegneemt. De triggers die je woede uitlokken, worden dan veel sneller geactiveerd. Een uitbarsting met alle gevolgen van dien kan je vriendschappen kosten.
  4. Je collega’s: soms moet je al eens iets slikken van je chef of van je collega’s. Dat kan zorgen voor frustratie en stress, beide belangrijke triggers van woedeaanvallen. Woede op het werk is echter dodelijk: je collega’s zullen niet graag met je samenwerken. Ze gaan aarzelen om jou feedback te geven of te vragen omwille van een heftige reactie die niet altijd te voorspellen valt. Woedeaanvallen op het werk kan ook een reden zijn voor ontslag.

Escalatie tot agressie

Risico op escalatie: wanneer gebrek aan woedebeheersing een stap verder gaat, verzeil je in agressie. Verbale agressie kan uitmonden in fysieke agressie, zeker maar niet noodzakelijk als er facilitators als alcohol en drugs een rol spelen. In dat geval riskeer je ook gerechtelijke vervolging en celstraffen.