Menu Sluiten

Wat is woede?

wat is woedeWat is woede is een vraag die genuanceerd moet beantwoord worden. Dit kan immers op verschillende manieren bekeken worden:

  • De meest courante definitie van woede is dat het een primaire, dwingende emotie is ten gevolge van stress die met grote boosheid gepaard gaat. Door een expliciete of een impliciete trigger barst de woede los.
  • Woede is essentieel een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam tegen een vermeende aanvaller. Het is een impulsreactie van een (vermeend) slachtoffer tegen een bedreiging of vermeend onrecht die hem of haar aangedaan worden. Je lichaam slaat alarm en je gaat in vechtmodus. Het ratio staat even aan de kant en impulsief wordt op de situatie gereageerd met alle gevolgen van dien.
  • De meeste psychologen tot slot zien woede niet als een emotie, maar als een gewoonte. Je lichaam werd aangeleerd om bij bepaalde stresssituaties, triggers of “aanvallen” met een tegenaanval te reageren.

In de definitie van woede zitten al heel aantal belangrijke zaken die ook de essentie zijn van een oplossing:

  1. woede hangt samen met stress;
  2. het is een impulsief beschermingsmechanisme die maakt dat we niet helder denken;
  3. en het is ook een aangeleerde gewoonte.